Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

close

Regulamin Sklepu Internetowego skrzatonline.pl 

obowiązujący od 01.11.2015.

Właścicielem sklepu internetowego skrzatonline.pl jest firma: Nowa pozycja Karol Damps Kolonia 54, 83-328 Sianowo NIP 589 187 68 82 Wpis do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej pod nr.NIP. Tel.kom. 723 525 376 E-mail: sklep@skrzatonline.pl 

§ 1 DEFINICJE

1. Sprzedawca - oznacza sklep skrzatonline.pl  prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Koloni, NIP: 589 187 68 82,e-mail sklep@skrzatonline.pl, tel.723 525 376, 
2. Siedziba firmy  – oznacza główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę
3. Sklep Internetowy skrzatonline.pl  - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy zawierając umowy na odległość.
4. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
5. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca  – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta  - oznacza specjalny, indywidualny panel, uruchomiony przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym skrzatonline.pl , zabezpieczony hasłem  ustalanym  bezpośrednio przez Klienta, z loginem oznaczającym indywidualnie Klienta.
8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego skrzatonline.pl .
10. Przewoźnik – oznacza podmiot,  z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów do Klienta
11. Towar  oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży .
12. Dostawa Towarów – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi zamówionych towarów u Sprzedawcy poprzez Przewoźnika.  

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO  

1.Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych.
2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.  

§ 3 REJESTRACJA  

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient może dokonać jednorazowego zakupu bez utworzenia konta, podając podstawowe informacje służące wyłącznie do należytego wykonania dostawy towarów przez Sprzedawcę.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Klient wyraża zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody o której mowa w pkt. 4 i 5 powyżej nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu. 

§ 4 ZAMÓWIENIA  

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
3. Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru towarów poprzez ich dodanie „do koszyka” oraz wybrać sposób Dostawy i formę płatności. Następnie należy złożyć zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, po naciśnięciu przycisku „Potwierdzam zamówienie”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4. Wysłanie formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
5. W ciągu 48 godzin po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z podsumowaniem wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
6. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 5 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§ 5 WYSYŁKA TOWARU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ TERMIN DOSTAWY  

1.  Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby dostawa towarów dotarła do Kupującego w jak najkrótszym czasie.
4. W przypadku wystąpienia problemów z realizacją zamówienia, Kupujący zostanie powiadomiony przez e-mail lub telefonicznie o przedłużającym się okresie realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin dostarczenia Towaru lub odstąpić od umowy. 
5. Dostawa towarów realizowana jest za pośrednictwem profesjonalnego Przewoźnika Kuriera DHL
6. Sprzedawca odpowiada za towar do momentu fizycznego przekazania Kupującemu przez Przewoźnika (lub też odbioru osobistego przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy) i pokwitowania odbioru przez Kupującego. Opłata za przesyłkę uzależniona jest od wagi przesyłki i od sposobu płatności za towar. Aby sprawdzić dokładny koszt przesyłki (w zależności od sposobu płatności) należy włożyć produkt do koszyka i przejść do kasy, gdzie pojawią się opcje kosztów przesyłki uzależnione od wagi towaru i wybranego sposobu płatności za towar.
7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Przewoźnika pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Przewoźnika, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.  

§ 6 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI:  

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu skrzatonline.pl zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:


a) przelew bankowy tradycyjny  - towar wysyłany jest po zaksięgowaniu przelewu na koncie Sprzedawcy;
b) Płatności on-line obsługują firma: Transferuj.pl z siedzibą w Poznaniu przy ul.Św. Marcina 73/6  

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY  

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
7. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) tj. m.in: 


1)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.    

§ 8 RĘKOJMIA  

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może: a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

§9 REKLAMACJE  

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
4. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres:skrzatonline.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż  w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.  

§10 DANE OSOBOWE  

1. Sprzedawca zapewnia poufność zgromadzonych informacji o Klientach zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sprzedawca.
3. Dane osobowe zawarte w zamówieniu są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883. 
4. Dane teleadresowe podawane dobrowolnie przez Klientów w Sklepie Internetowym skrzatonline.pl służą wyłącznie do prawidłowego zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę, składanego przez stronę internetową Sprzedawcy. W celu realizacji Dostawy Towarów mogą zostać przekazane innym podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w zakresie dostarczania zamówionych towarów w celu dostarczenia zamawianego towaru.
5. Klient ma prawo do poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych w każdej chwili. Każde żądanie przekazane telefonicznie lub poprzez e-mail obsłudze Sklepu Internetowego skrzatonline.pl.
6. Sprzedawca może za zgodą Klienta wysłać ankietę lub zaproszenie do portalu ankietującego  w celu zbadania satysfakcji Klienta i otrzymania informacji na temat zadowolenia z produktu. Klient może, lecz nie musi wypełniać ankiety. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet bądź zaproszeń do portali ankietujących.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2015-11-01